Good Friday in Sesotho – Boek

R 92.00

BOEKVOORSKOU

SKU: COLPROK048 Category: Tags: , ,

Description

Karolo e kgolo ya Dievangedi e bua ka tse etsahetseng letsatsing le bitswang Labohlano le Molemo. Ke lekile ho hlalosa ditaba tsena, e leng dinyewe tse fapaneng, ho hlokofatswa ha
Morena Jesu ke dihlabani le maponesa, ho thakgiswa ha hae le mantswe a hae sefapanong, jwalo, jwalo. Ke kopantse dietsahetseng tsena ka ho ya ka tatelano ya tsona dihoreng tse 24 tsa letsatsi lena ka ho ya kamoo di ngotsweng kateng Dievangeding tse nne tsa Matheu, Mareka, Luka le Johanne. Hape ke lekile ho bontsha kamoo ditaba tsena di amanang kateng le bophelo ba rona. Ha ho le jwalo, bukana ena e ka sebediswa boithutong ba Bibele le ditherong, haholo ka Disontaha pele ho Paseka.
A big part of the contents of the four Gospels deals with the events of the last 24 hours in Jesus’ life before he died. These are the events of Good Friday. In order of sequence He stood trial before different authorities, was ridiculed, manhandled and martyred by the temple police and by the soldiers, chastised, crucified and he spoke his seven sayings on the cross before he died. The author compiled the events in chronological order according to the four Gospels of the New Testament. This book could be useful for the preaching, Bible study and especially during the Passover festivals.

Additional information

Weight 0.07 kg
Dimensions 29.7 × 21 × 0.2 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Good Friday in Sesotho – Boek”

Your email address will not be published. Required fields are marked *